Nauja LFD valdybos sudėtis

Sveikiname naujus LFD valdybos narius, išrinktus visuotinio narių susirinkimo metu 2021 m. gegužės 14 d.