Aldis Gedutis

Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro vyriausias mokslo darbuotojas

Interesų kryptys: socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) filosofija, SHM vertinimo praktikos, miesto studijos, kritinė kartografija.

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Gedutis, A. 2017. „Į rytus nuo saulės, į šiaurę nuo žemės: žemėlapiai šiapus ir anapus pasakojimo“, Sociologija: mintis ir veiksmas, 2017, Nr. 2.

Gedutis, A. 2016. „Klaipėdos garsovaizdis (II): (iš)klausytas miestas“, Sociologija: mintis ir veiksmas, 2016, Nr. 2.

Gedutis, A. 2016. „Klaipėdos garsovaizdis (I): (ne)girdėtas miestas“, Sociologija: mintis ir veiksmas, 2016, Nr. 1.

Gedutis, A. 2015. „Meninis tyrimas: kaip supiršti mokslą ir meną”, Acta Academiae Artium Vilnensis, 2015, Nr. 79.

Gedutis, A. 2014. „Mokslo žemėlapiai: vizualinės mokslų klasifikavimo praktikos”, Sociologija: mintis ir veiksmas, 2014, Nr. 2.

Gedutis, A. ir Kraniauskas L. 2013. Socialinių ir humanitarinių mokslų vertinimo praktikos Lietuvoje. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN 978-9955-18-704-2.