Vilniaus universiteto doktorantė
elze.mikalonyte@fsf.vu.lt

Interesų sritys: muzikos filosofija, šiuolaikinė analitinė filosofija, kognityviniai mokslai.

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Mikalonytė, E. S., 2019. Emocijų metaforinė egzemplifikacija grynojoje muzikoje. Problemos, 95 (priimtas spaudai).

Mikalonytė E. S., 2018. Why Does Pure Music Not Have Semantic Content? Revista Portuguesa de Filosofia 74, 4: 1355–76.

Mikalonytė, E. S., Dranseika, V., 2018. Muzikos konceptualizavimas erdvės ir judėjimo metaforomis. Psichologija, 57: 54–73.