Interesų sritys: viešoji erdvė, socialinės medijos, pilietinė visuomenė.

El. paštas: ievaaaurylaite@gmail.com

 

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Aurylaitė, I. (2017). Vietos valdžios ir piliečių interakcija socialiniame tinkle „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atvejis. Informacijos mokslai. Nr. 78. p. 122-149.

Aurylaitė, I., Butkevičienė, E., & Bryer, A., T. (2017). Electronic Participation at Local Governance Level: an Analysis of Lithuanian Municipalities. ECSM 2017: Proceedings of the 4th European Conference on Social Media. Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 3-4 July 2017 / Edited by Aelita Skaržauskienė and Nomeda Gudelienė. Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd. p. 43-53.

Aurylaitė, I. (2017). Vietos valdžios įgalinimas piliečius įtraukti į politinio sprendimo priėmimo procesą naudojant socialinį tinklą „Facebook“: Lietuvos savivaldybių atvejis. Viešoji politika ir administravimas. 16(1). p. 68-80.

Aurylaitė, I. (2015). Ar galimas buvimas ir ką reiškia būti už komunikacinio galios diskurso? Santalka: filosofija, komunikacija. 23(1). p. 64-72.