Lietuvos filosofų draugija kviečia jaunąsias mokslininkes ir jaunuosius mokslininkus dalyvauti geriausios 2022 metų mokslinės publikacijos konkurse. Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija, atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtoja(s) apdovanojama(s) 500 Eur piniginiu prizu ir pakviečiama(s) skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje.

Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai(ės) ir doktorantai(ės). LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2022 metais. Straipsniai pateikiami PDF formatu el. paštu lietuvosfilosofudraugija@gmail.com iki 2023 m. kovo 15 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą.

Norint įstoti į LFD, taip pat kreiptis nurodytu el. paštu.