Julija Tuleikytė

jtVilniaus universiteto Mokslo ir teorinės filosofijos katedros lektorė

Interesų sritys: socialinė filosofija, Z. Bauman, ugdymo filosofija, kritinė pedagogika, P. Freire, ekopedagogika, globalizacija

 

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Tuleikytė, J., & Jacobsen, M. H. (2023).„Education as (de)humanization. A possibility for a creative dialogue between the social philosophies of Paulo Freire and Zygmunt Bauman“. In: Studia Krytyczne/Critical Studies, (11), 11–39.

Tuleikytė, J. „Humanizacija per metaforas“ ir Baumano adiaforizacijos koncepcijos episteminės implikacijos“. In: Problemos, 2015, t. 87, ISSN 1392-1126, p. 60-72.

Tuleikytė, Julija. „Zygmunt Bauman: Adiaphorization in the Holocaust and in the Society of Consumers“. In: Jednak Książki: The Holocaust and the Contemporary World (Nr. 6/2016) 

Bauman, Z., Tuleikytė, J. (pokalbis).„On Indifference in Society“. In: Problemos, 2014, t. 85, ISSN 1392-1126, p. 219-226.

Tuleikytė, J. (recenzija).„Metodologinė draugystė – teoretikų dialogas“. In: Problemos, 2014, t. 85, ISSN 1392-1126, p. 207-212.