Julija Tuleikytė

jtVilniaus universiteto Filosofijos katedros lektorė

Interesų kryptys: Baumano socialinė koncepcija, hermeneutika
SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Tuleikytė, J. „Humanizacija per metaforas“ ir Baumano adiaforizacijos koncepcijos episteminės implikacijos. Problemos, 2015, t. 87, ISSN 1392-1126, p. 60-72.

Bauman, Z., Tuleikytė, J. (pokalbis). On Indifference in Society. Problemos, 2014, t. 85, ISSN 1392-1126, p. 219-226.

Tuleikytė, J. (recenzija). Metodologinė draugystė - teoretikų dialogas. Problemos, 2014, t. 85, ISSN 1392-1126, p. 207-212.

Tuleikytė, J. (apžvalga). Politinės filosofijos ir politikos mokslo santykio tyrimas. Problemos, 2012, t. 81, ISSN 1392-1126, p. 196-198.