Simas Čelutka

 

Simas Čelutka - maža nuotraukaQueen Mary ir University College London universitetų Politinės minties ir idėjų istorijos magistras

Interesų kryptys: politinė filosofija, XX a. politinė mintis, idėjų istorija, politikos autonomijos problema, teorijos ir praktikos santykis

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

"Ludwigo Wittgensteino religijos filosofijos vientisumo problema", Logos, 2014, 79, pp. 187-199.

"Politikos fenomenologija kaip platonizmo kritika", Politologija, 2013, 4 (72), pp. 93-118. ISSN: 1392-1681.

"Protagoro reliatyvizmas: fragmentų analizė", Problemos, 2013, 83, pp. 49-61. ISSN: 1392-1126.