Vilniaus universiteto Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius, Vilniaus universiteto filosofijos mokslo doktorantūros komiteto narys.

Interesų sritys: Antikinės filosofijos šiuolaikinės interpretacijos, filosofijos prigimtis ir paskirtis, etika kaip pirmoji filosofija.

El. paštas: Skirmantas.jankauskas@fsf.vu.lt

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Aristotelis vs. Platonas: μέθεξις sąvokos kritika // Problemos, 2017, Nr. 91, p. 99-114. ISSN 1392–1126

Hėrakleitas ir Parmenidas: būties problemos užkulisiai // Logos. 2016, Nr. 88. 6-17. ISSN 0868-7692

Platonas: filosofavimas grožio akivaizdoje. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 516 p. ISBN: 97860945960181993

Platono olos dekonstrukcija //Problemos, 2011, Nr. 80. 132-157. ISSN 1392-1126

Apie (filosofijos) prigimtį // Problemos, 2009 , Nr.75, p. 8–33. ISSN 1392–1126

Daugiau info