Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai(ės) ir doktorantai(ės). LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2023 metais. Straipsniai pateikiami PDF formatu el. paštu lietuvosfilosofudraugija@gmail.com iki 2024 m. kovo 1 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą.

Norint įstoti į LFD, taip pat kreiptis nurodytu el. paštu.