Kaip tapti nariu

Draugijos nariais gali būti filosofijos mokslininkai, filosofijos dėstytojai, filosofijos doktorantai, filosofijos studentų mokslinių draugijų nariai, akademine filosofijos veikla užsiimantys gretimų mokslo šakų mokslininkai ir doktorantai, pritariantys Draugijos tikslams, pripažįstantys Draugijos Įstatus ir dalyvaujantys Draugijos veikloje.

Jei jau anksčiau buvote Lietuvos filosofų draugijos narys

Atsiųskite elektroniniu paštu (lietuvosfilosofudraugija@gmail.com) žinutę, informuojančią, kad pageidaujate atnaujinti savo narystę Lietuvos filosofų draugijoje bei kad pripažįstate atnaujintus Draugijos įstatus. Sprendimą dėl narystės atnaujinimo priima Draugijos valdyba savo artimiausiame posėdyje 2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma. Narystės atnaujinimas įsigalioja sumokėjus nario mokestį.

Jei pageidaujate tapti nauju nariu

Prašymas priimti į Draugijos narius kartu su gyvenimo aprašymu ir publikacijų sąrašu raštu pateikiamas Draugijos valdybai (lietuvosfilosofudraugija@gmail.com), kuri, savo artimiausiame posėdyje išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą 2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma. Narystė įsigalioja sumokėjus nario mokestį.

Nario mokesčio dydis

Šiuo metu metinis nario mokestis yra 10 eurų. Nario mokestis už ateinančius metus turėtų būti sumokamas iki Draugijos kasmetinės konferencijos, vykstančios kiekvienų metų gegužės mėnesį. Nario mokestis sumokamas už metus nuo gegužės iki gegužės mėnesio. Galima iš karto sumokėti už kelis metus.
Nariai yra raginami paremti draugiją ir didesne įmoka (tokiu atveju reikėtų tai nurodyti ir mokėjimo paskirties langelyje).

Informacija nario mokesčio mokėjimui tiesioginiu pavedimu:
Lietuvos filosofų draugija
į.k. 195747124
banko sąskaitos numeris: LT93 7044 0600 0794 7283
bankas: AB SEB bankas
mokėjimo paskirtis: nario mokestis už 2024 metus