Nauja LFD valdybos sudėtis

Sveikiname naujus LFD valdybos narius, išrinktus visuotinio narių susirinkimo metu 2021 m. gegužės 14 d.

In Memoriam Jūratė Rubavičienė

Pasalūnė mirtis ketvirtadienį, 2021 m. vasario 4 d. iš Vilniaus universiteto bendruomenės išplėšė Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorę, humanitarinių mokslų daktarę (HP) Jūratę Rubavičienę-Baranovą.

Ruslanas Baranovas: Idėjos apie fenomenologiją ir emocijas

„Emocijų fenomenologija“ (Phenomenology of Emotions) yra ketvirtoji „Fenomenologinio judėjimo Centrinėje ir Rytų Europoje tradicijų ir perspektyvų“ (Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe) konferencija. Galbūt šis tęstinumas, o galbūt rengėjų pažintys lėmė, kad spalio 12–13 dienomis Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete, susirinko žvaigždėta kompanija.

Daina Habdankaitė: 4 poleminės ašys metinėje LFD konferencijoje

Daugumą konferencijos pranešimų vienija siekis kurti naują mąstymo platformą ar sąvokų taikymo būdus, užuot paprasčiausiai reflektavus tai, kas jau įvykę diskursyvioje ar, jei norite, veiksmo tikrovėje. Mėgindama likti ištikima konferencijos pretenzijai į polemiškumą, šias kūrybines pastangas apžvelgsiu per įtampas, kuriose skleidėsi pranešimų idėjos ir diskusijos apie jas.

Jaunojo mokslininko 2017 metų publikacijos konkursas

Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje.