Lietuvos filosofų draugijos metinė konferencija

                                        Lietuvos filosofų draugija ir Mykolo Romerio universitetas kviečia į kasmetinę Lietuvos filosofų draugijos konferenciją, skirtą Kanto 300 metų sukakčiai paminėti. Konferencija vyks 2024 m. balandžio 19 d. Mykolo Romerio...

Geriausios 2023 metų filosofinės recenzijos konkursas

Lietuvos filosofų draugija, norėdama paskatinti Lietuvoje nykstantį filosofinių veikalų recenzijų žanrą, skelbia geriausios 2023 metų recenzijos konkursą. Recenzija turėtų atitikti šiuos kriterijus: Recenzuojama publikuota monografija arba studija. Recenzija neturėtų...

Kviečiame dalyvauti kasmetinėje Lietuvos filosofų draugijos konferencijoje

                                                                    Lietuvos filosofų draugija ir Mykolo Romerio universitetas kviečia į metinę Lietuvos filosofų draugijos konferenciją „KANTIŠKOSIOS KONTROVERSIJOS“, skirtą Immanuelio Kanto 300 metų jubiliejui...

Jaunojo mokslininko 2023 m. publikacijos konkursas

Lietuvos filosofų draugija kviečia jaunąsias mokslininkes ir jaunuosius mokslininkus dalyvauti geriausios 2023 metų mokslinės publikacijos konkurse. Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat...

Pasaulinės filosofijos dienos renginiai

Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas kviečia švęsti pasaulinę filosofijos dieną renginiuose: Lapkričio 16 d. (ketvirtadienis), 17 val. Filosofijos fakultetas 209 a. Romano Plečkaičio vardo auditorijos atidarymas. Naglio Kardelio...

Tarptautinė konferencija „Levinas Today“

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas kviečia į tarptautinę konferenciją „Levinas Today“, vyksiančią lapkričio 7-9 d.:   International Conference “LEVINAS TODAY” program November 7-9, 2023  Vilnius University, Lithuania   Tuesday, November...

Kasmetinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija

Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas kviečia į kasmetinę Lietuvos filosofų draugijos konferenciją, vyksiančią gegužės 18-19 d. Universiteto g. 9, 201 aud. * 1 DIENA * 9:45-10.00 Atidarymas * 10.00-11.30...

Paramos Ukrainai konferencija „What Good Is Philosophy?“

Lietuvos filosofų draugija dalinasi kvietimu į paramos Ukrainai konferenciją „What Good Is Philosophy?“, nuotoliniu būdu vyksiančią kovo 17-19 d.:   Detalesnė informacija anglų kalba: It's a benefit event for the Ukrainian academy, entitled: ‘What Good Is Philosophy?...

Metinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija (2023)

Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas 2023 metų gegužės 18-19 dienomis rengia metinę konferenciją Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Kasmetinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija – bene geriausia proga susitikti su...

Jaunojo mokslininko 2022 m. publikacijos konkursas

Lietuvos filosofų draugija kviečia jaunąsias mokslininkes ir jaunuosius mokslininkus dalyvauti geriausios 2022 metų mokslinės publikacijos konkurse. Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat...

Konferencija „Filosofinės Leonido Donskio įžvalgos“

Kviečiame į naujametinių pažadų sąrašą įtraukti a. a. filosofo Leonido Donskio filosofinės minties tyrimus - 2023 m. tyrinėti šio mąstytojo filosofinį palikimą, dalyvauti į pavasarį nukeltoje mokslinėje konferencijoje „Filosofinės Leonido Donskio įžvalgos“ ir...

Nauja LFD valdybos sudėtis

Sveikiname naujus LFD valdybos narius, išrinktus visuotinio narių susirinkimo metu 2021 m. gegužės 14 d.

In Memoriam Jūratė Rubavičienė

Pasalūnė mirtis ketvirtadienį, 2021 m. vasario 4 d. iš Vilniaus universiteto bendruomenės išplėšė Filosofijos fakulteto Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorę, humanitarinių mokslų daktarę (HP) Jūratę Rubavičienę-Baranovą.

Ruslanas Baranovas: Idėjos apie fenomenologiją ir emocijas

„Emocijų fenomenologija“ (Phenomenology of Emotions) yra ketvirtoji „Fenomenologinio judėjimo Centrinėje ir Rytų Europoje tradicijų ir perspektyvų“ (Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe) konferencija. Galbūt šis tęstinumas, o galbūt rengėjų pažintys lėmė, kad spalio 12–13 dienomis Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete, susirinko žvaigždėta kompanija.

Daina Habdankaitė: 4 poleminės ašys metinėje LFD konferencijoje

Daugumą konferencijos pranešimų vienija siekis kurti naują mąstymo platformą ar sąvokų taikymo būdus, užuot paprasčiausiai reflektavus tai, kas jau įvykę diskursyvioje ar, jei norite, veiksmo tikrovėje. Mėgindama likti ištikima konferencijos pretenzijai į polemiškumą, šias kūrybines pastangas apžvelgsiu per įtampas, kuriose skleidėsi pranešimų idėjos ir diskusijos apie jas.

Jaunojo mokslininko 2017 metų publikacijos konkursas

Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje.