Daina Habdankaitė: 4 poleminės ašys metinėje LFD konferencijoje

Daugumą konferencijos pranešimų vienija siekis kurti naują mąstymo platformą ar sąvokų taikymo būdus, užuot paprasčiausiai reflektavus tai, kas jau įvykę diskursyvioje ar, jei norite, veiksmo tikrovėje. Mėgindama likti ištikima konferencijos pretenzijai į polemiškumą, šias kūrybines pastangas apžvelgsiu per įtampas, kuriose skleidėsi pranešimų idėjos ir diskusijos apie jas.

Ruslanas Baranovas: „Dekonstruoti Derrida“ konferencijos apžvalga

Kaip matyti, net 6 iš 7 pranešimų sukosi apie etinę-politinę problematiką. Būtent tokios ašies atsiradimas padėjo konferencijai netapti skirtingas problemas svarstančių ir į save nukreiptų diskursų sakykla. Renginio metu dažnai skambėjo svarstymai apie Derrida tyrimuose pasirodančią skirtį tarp „ankstyvojo ir vėlyvojo Derrida“ ir net žodžio „dekonstrukcija“ prasmingumo kalbant apie vėlyviausius filosofo tekstus. Nuomonės išsiskyrė: vieni labiau palaikė skyrimą, kiti gynė vieningesnės Derrida filosofijos vaizdą.

Adomas Šulcas: Tarptautinė interdisciplininė filosofijos konferencija atsiradusi laiku ir vietoje

Rugsėjo pabaigoje įvyko pirmoji tarpdisciplininė konferencija „Space and Time: An Interdisciplinary Approach“. Nuveiktas nemažas darbas – sukviesti dalyviai iš daugelio pasaulio kraštų: nuo Jungtinių Amerikos Valstijų iki Pietų Korėjos, suteiktos gairės patogiam dalyvių gyvenimui Vilniaus mieste ir paruošti tiek namų fronto, tiek kolegų iš svetur pranešimai. Deja, kritiko nusivylimui, nedaug dalykų buvo prastai įgyvendinti, o apie gerus dalykus kalbėti visada sunkiau.