Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas

LFD geriausios 2017-ųjų metų jaunojo mokslininko publikacijos konkursą laimėjo Tomas Šinkūnas už straipsnį Hidden Foundations of Disgust: Reevaluating the Existential Nature of Disgust.

LFD geriausios 2016-ųjų metų jaunojo mokslininko publikacijos konkursą laimėjo Paulius Rimkevičius už straipsnį Psichologizmas, reliatyvizmas ir savęs paneigimas Husserlio Prolegomenuose.

LFD geriausios 2015-ųjų metų jaunojo mokslininko publikacijos konkursą laimėjo Vijolė Valinskaitė už straipsnį Intencionalumo problema Levino ir Waldenfelso fenomenologijoje.