Apie draugiją

Lietuvos filosofų draugija yra akademinė asociacija, narystės pagrindu vienijanti filosofus ir gretimų socialinių ir humanitarinių mokslų sričių atstovus, užsiimančius akademine filosofijos krypties veikla bei pritariančius Draugijos tikslams ir uždaviniams. Draugija vienija filosofijos mokslininkus, filosofijos dėstytojus, doktorantus, studentų mokslinių draugijų narius, akademine filosofijos veikla užsiimančius gretimų mokslo šakų mokslininkus ir doktorantus.

Lietuvos filosofų draugija buvo įkurta 1988 m. gruodžio 20 d. Vilniuje kaip visuomeninė organizacija, vienijanti filosofus mokslininkus, dėstytojus, mokytojus ir filosofijos  mėgėjus. Nuo įkūrimo iki 2013 m. Draugijai pirmininkavo prof. Evaldas Nekrašas. 2014 m. draugija buvo perregistruota kaip akademinė asociacija, vadovaujama prezidento, viceprezidento, sekretoriaus ir valdybos. Šiuo metu draugijai pirmininkauja prof. Mintautas Gutauskas.

Draugijos tikslai

LFD siekiama puoselėti ir plėtoti Lietuvos filosofinę kultūrą bei tęsti filosofinės minties tradiciją, skatinti ir organizuoti filosofų kūrybinę veiklą, jų profesinį tobulėjimą ir bendravimą, rūpintis filosofijos dėstymu ir jos populiarinimu Lietuvoje, skatinti Lietuvos filosofų ryšius su užsienio šalių filosofais, telkti filosofus aktualiems Lietuvos kultūros ir visuomenės uždaviniams spręsti.

Veiklos

Draugija kasmet organizuoja mokslinę konferenciją, kurią lydi visuotinis Draugijos metinis susirinkimas. Kaskart vis kitoje Lietuvos mokslo institucijoje vykstančiame renginyje siekiama suburti šalies mokslininkus diskusijai aktualiomis filosofijos temomis: Kantiškosios kontroversijos (2024, organizatoriai – LFD, Mykolo Romerio universitetas), Kasmetinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija 2023 (2023, organizatoriai – LFD ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas), Filosofija ir bendruomenė (2022, LFD ir Klaipėdos universiteto Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra bei Socialinių pokyčių studijų centras), Sąmonės rūšys: nuo aštuonkojo iki dirbtinio intelekto (2021, LFD ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas), Laiko samprata filosofijoje ir anapus jos (2019, organizatoriai- LFD ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas), Polemos: ontologija, kalba, visuomenė (2018, organizatoriai – LFD, Mykolo Romerio universitetas ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas), Kalba ir tikrovė (2017, organizatoriai – LFD ir Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos ir filosofijos katedra), Modernybė, postmodernybė, šiuolaikybė (2016, organizatoriai – LFD, VU Religijos studijų ir tyrimų centras ir VU Filosofijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedros), Filosofija, komunikacija, kritika (2015, organizatoriai – LFD, VDU Filosofijos katedra ir Socialinės ir politinės teorijos katedra ir KTU Filosofijos ir psichologijos katedra), Filosofiniai materializmai: istorinė ir šiuolaikinė perspektyvos (2014, organizatoriai – LFD ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas).

Draugija taip pat organizuoja „Jaunojo mokslininko publikacijos konkursą“, kuriuo siekiama išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (arba sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtojas apdovanojamas piniginiu prizu ir pakviečiamas skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje.

LFD yra atvira filosofų ir filosofija besidominčių iniciatyvoms, veiklų bei renginių idėjoms. Norinčius prisijungti prie LFD veiklų ar pasidalinti mintimis kviečiame rašyti lietuvosfilosofudraugija@gmail.com ir sekti naujienas Draugijos Facebook paskyroje.