Kontaktai

Lietuvos filosofų draugija
į.k. 195747124
adresas: Universiteto g. 9, Vilnius
banko sąskaitos numeris: LT93 7044 0600 0794 7283 (AB SEB bankas)

Pašto korespondenciją draugijai siųsti:
Lietuvos filosofų draugijai
Filosofijos katedra, Filosofijos fakultetas
Vilniaus universitetas, Universiteto g. 9/1, Vilnius 01513

Elektroniniu paštu rašykite: lietuvosfilosofudraugija@gmail.com

Svetainės sukūrimą parėmė Lietuvos mokslo taryba

logo_lmt