Renginių archyvas

KONFERENCIJOS IR SIMPOZIUMAI 

 

2017 05 05-06

Mokslinė konferencija Kalba ir tikrovė

LEU Edukologijos ir filosofijos katedra, LFD

 

2016 05 06-07

Mokslinė konferencija Modernybė, postmodernybė, šiuolaikybė

VU Religijos studijų ir tyrimų centras ir VU Filosofijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedros, LFD

 

2015 10 02

Mokslinė konferencija Gyvūno samprata filosofijos ir šiuolaikinio meno kontekste

LKTI Šiuolaikinės filosofijos skyrius, LFD

 

2015 05 23

Akademiko prof. habil. dr. Evaldo Nekrašo 70-mečiui paminėti skirta mokslinė konferencija Filosofija, mokslas, politika

VU Filosofijos katedra, Filosofijos istorijos ir logikos katedra, LFD

 

2015 05 08-09

Mokslinė konferencija Filosofija, komunikacija, kritika 

VDU Filosofijos katedra ir Socialinės ir politinės teorijos katedra, KTU Filosofijos ir psichologijos katedra, LFD

 

2014 05 30-31

Mokslinė konferencija Filosofiniai materializmai: istorinė ir šiuolaikinė perspektyvos

Lietuvos kultūros tyrimų institutas, LFD

 

2013 05 10

Mokslinė konferencija Filosofija: teorija ir taikymai

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos katedra ir Filosofijos istorijos ir logikos katedra, LFD

 

2010 05 07

Mokslinė konferencija Filosofija Lietuvoje ir Lietuvos filosofija

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, LFD

 

2008 05 09

Mokslinė konferencija Mokslo vaizdiniai dabarties filosofijoje

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos katedra, LFD

 

2003 05 02-03

Mokslinė konferencija Globalumas ir lokalumas

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, LFD

 

2002 09 27-28

Simpoziumas (Ne)priklausomybės diskursai

Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, LFD

 

2002 05 17-18

Konferencija Racionalumas ir laisvė: konfrontacija ir harmonija

Šiaulių universiteto Filosofijos katedra, LFD

 

2001 10 19-20

Konferencija-seminaras Keisti vakuumą: naujos ideologijos ir geografijos / Replacing the Vacuum: New Ideologies and Geographies

Šiuolaikinio meno centras, LFD

 

2001 04 27-28

Konferencija Tapatybės sklaida ir ribos

Vilniaus pedagoginio universiteto Filosofijos katedra, LFD

 

2000 05 05-06

Mokslinė konferencija Po subjekto: šiuolaikinės filosofijos raidos tendencijos

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, LFD

 

1999 05 07-08

Mokslinė konferencija Tiesa, galia, solidarumas

Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Dabartinės filosofijos skyrius, LFD

 

1998 05 15-16

Mokslinė konferencija Racionalumas šiandien?

Vilniaus pedagoginio universiteto Filosofijos katedra, LFD

 

1997 05 16-17

Mokslinė konferencija Postmodernizmas ir jo vieta filosofijoje

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, LFD


 

KONFERENCIJŲ LEIDINIAI

 

2007

500 metų filosofijai Lietuvoje /500 Years of Philosophy in Lithuania

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas ir Kultūros, filosofijos ir meno institutas, LFD

 

2003

Globalumas ir lokalumas

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, LFD


 

LEIDINIŲ PRISTATYMAI

 

2015 02 05

Leidinio Athena. Filosofijos studijos numerio pristatymas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas, „Meno avilys“, LFD

 

2014 11 27

Monografijos Sekuliarizacija ir dabarties kultūra aptarimas

VU Religijos studijų ir tyrimų centras, Lietuvos fenomenologų asociacija, LFD

 

2007 09 06

Pristatymas-diskusija, skirta Ritos Šerpytytės knygai Nihilizmas ir Vakarų filosofija

VU Religijos studijų ir tyrimų centras, LFD


 

APTARIMAI-DISKUSIJOS, PASKAITOS, SEMINARAI /BENDRADARBIAUJANT SU ATVIROS LIETUVOS FONDU

 

2002 12 18

Aptarimas-diskusija, skirta Friedrich Nietzsche knygai Štai taip Zaratustra kalbėjo

Dr. J. Baranova, dr. T. Sodeika, dr. A. Mickevičius

 

2002 12 09-13

Paskaitų ciklas Kito fenomenologija

Prof. A. Lingis

 

2002 12 03

Aptarimas-diskusija, skirta V. Berenio, G. Beresnevičiaus, A. Samalavičiaus ir V. Savykyno knygai Lietuvių mentalitetai: tarp kultūros teorijos ir istorijos

V. Berenis, R. Repšienė, A. Samalavičius

 

2002 11 29

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Kartotė ir ritmas

Dr. A. Gelūnas, M. Gutauskas, dr. A. Mickevičius

 

2002 11 14

Aptarimas-diskusija, skirta Jean Baudrillard knygai Simuliakrai ir simuliacija

Dr. N. Milerius, dr. R. Šerpytytė, dr. A. Žukauskaitė

 

2002 10 22

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Šiuolaikinės kultūros simptomai: Oskaro Koršunovo „Oidipas karalius“

Prof. L. Donskis, dr. D. Jonkus, K. Sabolius

 

2002 10 04

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Šiandienos kinas: Davido Lyncho „Mulholland Drive”

R. Juodeika, K. Klimka, dr. N. Milerius

 

2002 09 25

Aptarimas-diskusija, skirta Zygmunt Bauman knygai Globalizacija: pasekmės žmogui

V. Rubavičius, A. Samalavičius, R. Žiemytė

 

2002 05 23

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Šventės patirties akiračiai ir akibrokštai

Dr. D. Jonkus, dr. N. Milerius, dr. A. Mickevičius

 

2002 05 13

Aptarimas-diskusija, skirta Fredric Jameson knygai Kultūros posūkis. Rinktiniai darbai apie postmodernizmą (1983-1998)

K. Klimka, V. Rubavičius, A. Samalavičius

 

2002 04 25

Seminaras (bendradarbiaujant su Šiuolaikinio meno centru) Vizualumas kaip prievarta / Visual (as) Violence

Dr. A. Gornykh, dr. N. Milerius, dr. A. Ousmanova, dr. A. Žukauskaitė

 

2002 04 19

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Kūnas, technologija, modernėjimas

A. Gelūnas, A. Samalavičius, dr. T. Sodeika

 

2002 04 10

Aptarimas-diskusija, skirta knygai (Po)etikos: kaip galima šiuolaikinė etika

Dokt. D. Bacevičiūtė, dr. N. Putinaitė, dr. A. Žukauskaitė

 

2002 03 20

Aptarimas-diskusija, skirta Aurelijaus Augustino knygoms „Dialogai“: Apie mokytoją, Apie sielos didybę. Apie sielos nemirtingumą, Apie laisvąjį sprendimą

D. Alekna, A. Navickas, dr. A. Mickevičius

 

2002 03 15

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Kasdienybė ir filosofija

Dr. G. Mažeikis, dr. N. Milerius, dr. T. Sodeika

 

2002 02 25

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Socialinės Lietuvos architektūros sąlygos XX a. pabaigoje. Praktinis požiūris. Pavyzdys – sostinė

Dr. A. Mickevičius, J. Valatkevičius

 

2002 02 15

Aptarimas-diskusija, skirta G. W. F. Hegelio knygai Filosofijos istorijos paskaitos

Dr. D. Jonkus, dr. A. Lozuraitis, dr. T. Sodeika


 

2001 11 22

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Tradicija ir inovacija

A. Savko, M. Gutauskas

 

2001 11 15

Aptarimas-diskusija, skirta Paul Ricoeur knygai Egzistencija ir hermeneutika

M. Gutauskas, T. Kačerauskas, dr. A. Mickevičius

 

2001 10 31

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Apskritimas ir kvadratas: dar kartą apie tvarką ir chaosą

E. Ališanka, A. Gelūnas

 

2001 10 25

Aptarimas-diskusija, skirta Martin Buber knygai Dialogo principas I: Aš ir Tu bei Dialogo principas II: Dialogas – Klausimas pavieniui. Tarpžmogiškumo pradai

Dr. D. Jonkus, dr. T. Sodeika, dr. R. Šerpytytė

 

2001 09 27

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Akademinis mokslas ir demokratija

Dr. A. Mickevičius, prof. hab. dr. E. Nekrašas, dr. doc. Z. Norkus

 

2001 09 19

Aptarimas-diskusija, skirta Emmanuelio Levino knygai Apie Dievą, ateinantį į mąstymą

Dokt. D. Bacevičiūtė, dr. D. Jonkus, dr. N. Milerius

 

2001 05 31

Aptarimas-diskusija, skirta Audronės Žukauskaitės knygai Anapus signifikanto principo

Dokt. K. Klimka, dr. N. Milerius, dr. A. Žukauskaitė

 

2001 05 22

Aptarimas-diskusija, skirta Jacques Derrida, Gianni Vattimo ir kt. knygai Religija

Dr. D. Jonkus, dr. A. Sverdiolas, dr. R. Šerpytytė

 

2001 05 03

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Identitetas: namai versus klajonės

Dr. N. Milerius, dr. T. Sodeika, dr. A. Tereškinas

 

2001 04 19

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Kūnas, technologija, modernėjimas

E. Grigoravičienė, A. Gelūnas, dr. T. Sodeika

 

2001 04 03

Aptarimas-diskusija, skirta A. Tereškino knygai Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje

R. Dubinskaitė, V. Savukynas, dr. A. Tereškinas

 

2001 03 22

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Šiandienio pasaulio parametrai: lėtumas ir greitis

R. Malašauskas, dr. G. Mažeikis, dr. N. Milerius

 

2001 03 06

Aptarimas-diskusija, skirta kolektyvinei monografijai Socialiniai pokyčiai: Lietuva 1990/1998

Dr. A. Dobryninas, dr. V. Gaidys, dr. M. P. Šaulauskas

 

2001 02 27

Diskusijų ciklo „Kintanti kultūra: diagnozės ir prognozės“ renginys Dabartinės lietuvių kultūros erdvėlaikio ypatybės

Dr. A. Mickevičius, dr. A. Sverdiolas

 

2001 02 20

Aptarimas-diskusija, skirta Paul Ricoeur knygai Interpretacijos teorija. Diskursas ir reikšmės perteklius

Dokt. M. Gutauskas, dr. A. Mickevičius, V. Rubavičius


 

2000 01 18

Aptarimas-diskusija, skirta Michel Foucault knygai Seksualumo istorija

Dr. A. Dobryninas, dr. A. Mickevičius, dokt. N. Milerius

 

2000 02 28

Aptarimas-diskusija, skirta H. G. Gadamerio knygai Istorija. Menas. Kalba

Dr. K. Dubnikas, dr. A. Mickevičius, dr. R. Šerpytytė

 

2000 03 28

Aptarimas-diskusija, skirta P. Sloterdijk knygai Ciniškojo proto kritika

N. Milerius, V. Rubavičius, dr. A. Žukauskaitė

 

2000 11 21

Aptarimas-diskusija, skirta P. L. Berger ir Th. Luckmann „Socialinis tikrovės konstravimas“, A. Giddens „Modernybė ir asmens tapatumas“ ir E. Goffman „Savęs pateikimas kasdieniame gyvenime“: Reabilituojant kasdienį pasaulį: P. L. Berger ir T. Luckmann, A. Giddens, E. Goffman

Dr. A. Dobryninas, N. Milerius, dr. R. Želvys

 

2000 12 15

Aptarimas-diskusija, skirta Platono knygoms „Faidonas, arba Apie sielą“, „Puota, arba Apie meilę“

Dr. T. Aleknienė, V. Ališauskas, dokt. N. Kardelis, dr. A. Mickevičius


 

1999 11 09

Aptarimas-diskusija, skirta A. Newen ir E. von Savigny knygai Įvadas į analitinę filosofiją

S. Jankauskas, hab. dr. E. Nekrašas, dr. M. P. Šaulauskas

 

1999 04 08

Aptarimas-diskusija, skirta V. Kavolio knygai Civilizacijų analizė

A. Sverdiolas, dr. M. P. Šaulauskas, dr. A. Valantiejus

 

1999 03 23

Aptarimas-diskusija, skirta J. Appleby, L. Hunt ir M. Jacob knygai Tiesos sakymas apie istoriją

Dr. A. Bumblauskas, dr. A. Mickevičius, dr. A. Poviliūnas


 

1998 11 06

Aptarimas-diskusija, skirta M. Foucault knygai Disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo gimimas

M. Daškus, dr. A. Dobryninas, V. Pivorius

 

1998 04 17

Aptarimas-diskusija, skirta H. G. Gadamerio knygai Grožio aktualumas. Menas kaip žaidimas, simbolis ir šventė

A. Andriuškevičius, dr. A. Mickevičius, V. Straižys, dr. A. Sverdiolas

 

1998 02 19

Vakaras Isaiah Berlinui atminti

Š. Chomentauskas. dr. J. Baranova, dr. A. Jokubaitis

 

1998 05 11

Aptarimas-diskusija, skirta G. Steinerio knygai Tikrosios esatys. Ar mūsų kalbėjime kas nors glūdi? 

Dr. V. Ališauskas, dr. T. Sodeika, dr. R. Šerpytytė