Arūnas Mickevičius

 

A.Mickevicius (foto.LFD)

VU Filosofijos fakulteto Mokslo ir teorinės filosofijos katedros docentas

Interesų sritys: fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija, kultūros studijos, medijų filosofija, Fr. Nietzsche, H.G.Gadameris.

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Monografija: Galia ir interpretacija. F.Nietzsche‘s filosofijos profiliai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2004, p. 183. ISBN 9986-19-685-X

Arūnas Mickevičius. E. Husserlis: Fenomenologinė laiko tyrimo specifika ir struktūra // Problemos, Nr. 49, Vilnius, 1995, P. 16-26.

Arūnas Mickevičius. F.Nietzsche: klasikinio mąstymo metaforinis architektūriškumas ir jo simptomatika // Problemos, 2004, Nr.65, p. 86-97. ISSN 1392-1126

Арунас Мицкявичюс. О культурных типах мышленияб их пользе и вреде для жизни. // Топос, № 2 (9), 2004, стр. 90 – 100., ISSN 1815-0047.

Arūnas Mickevičius. F.Nietzsche‘s perspektyvizmo samprata // Problemos, Nr. 66, 2004, p. 41-51. ISSN 1392-1126

Arūnas Mickevičius. F.Nietzsche: valios siekti galios principas // Problemos, Nr. 66, 2004, p. 134-149. ISSN 1392-1126

Arūnas Mickevičius. Э.Гуссерль: феноменологическое исследование специфики и структуры времени Современная литовская философия, отв. ред. Шамолин Р.В., cост. Качераускас Т. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2004. c.

Arūnas Mickevičius. Friedrich Nietzsche: Architectural Metaphor of Classical Thought and its Symptoms // In: „Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies“, IV. Ed.Jurate Baranova. Cultural Heritage and Contemporary Change, Series IVA, Central And Eastern Europe, volume 26. – Vashington D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 2005, p.57-71. ISBN 1-56518-215-4 (pbk.)

Arūnas Mickevičius. E.Nekrašo Filosofijos įvadas: filosofija kaip begalinis pokalbis // Problemos, 2005, Nr. 68, p. 155-158. ISSN 1392-1126

Arūnas Mickevičius. F. Nietzsche ir G. Deleuze: sėslumo simptomatika ir nomadiško mąstymo akistatos // Problemos 2006,Nr.69., p. 62 – 83., ISSN 1392–1126.

Arūnas Mickevičius. Gianni Vartimo „silpnasis mąstymas“ ir hermeneutika // Problemos, Nr.73.,2008, p. 83 – 89. ISSN 1392-1126

Arūnas Mickevičius. G. Deleuze: kūniškoji mnemonika ir socialinės geismo mašinos // Problemos, Priedas.,2008, p. 87 – 95. ISSN 1392-1126

Arūnas Mickevičius. Hanso georgo Gadamerio filosofinė hermeneutika ir geros valios suprasti prasmė // Santalka, 2010, t. 18, nr.1, p. 37 – 43., ISSN 1822-430X.

Arūnas Mickevičius. Ką norėjo pasakyti Friedricho Nietzsches Zaratustra: Kūryba ir savikūra, arba kaip tampama tuo, kuo esi. // Santalka, 2011, t. 19, nr.1, p. 36 – 44., ISSN 2029-6320.

Arūnas Mickevičius. E.Betti versus H.G. Gadamer. Hermeneutinio prasmės supratimo dilema // Problemos, Nr.82.,2012, p. 139 – 152. ISSN 1392-1126.