Audronė Žukauskaitė

Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Interesų sritys: šiuolaikinė filosofija, Deleuze’o ir Guattari filosofija, biopolitika, vizualumo studijos, gyvūnų studijos, posthumanizmas.

El. paštas: zukauskaite.audrone@gmail.com

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS:

Žukauskaitė, A. Nuo biopolitikos iki biofilosofijos. Vilnius: Kitos knygos, 2016.

Wilmer, S. E., Žukauskaitė, A., eds., Resisting Biopolitics: Philosophical, Political and Performative Strategies. New York: Routledge, 2016.

Wilmer, S. E., Žukauskaitė, A., eds., Deleuze and Beckett. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

Žukauskaitė, A. Gilles’io Deleuze’o ir Felixo Guattari filosofija: daugialypumo logika. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Wilmer, S. E., Žukauskaitė, A., eds., Interrogating Antigone in Postmodern Philosophy and Criticism. Oxford: Oxford University Press, 2010.