Lapkričio 22 d., trečiadienį, 18 val. kviečiame į Audronės Žukauskaitės monografijos „Organism-Oriented Ontology“ pristatymą Mo muziejuje.

Savo naujausioje monografijoje Audronė Žukauskaitė permąsto organizmo sampratą šiuolaikinės filosofijos ir meno kontekste bei teigia, jog būtina sukurti naują, į organizmus orientuotą ontologiją. Autorė teigia, jog šiuolaikinė filosofija ir menas turėtų orientuotis ne į sustingusias tapatybes ir individus, bet į daugialypius procesus ir mišrias būkles, kuriomis pasižymi gyvos būtybės. Išskirtinį šio filosofijos veikalo inovatyvumą lemia tai, kad autorė ne tik susieja į konceptualią visumą daugybę filosofinių ir mokslinių teorijų, bet ir parodo, kaip biofilosofija gali išlaisvinti ir perkeisti žmogaus mąstymą, transformuoti žmogaus požiūrį į save patį, kitas gyvas būtybes, žmogų supančią aplinką ir visą planetos ekosistemą, taip suteikdama visiškai naują pagrindą, prielaidas bei motyvaciją ir socialiniam bei politiniam veiksmui. Galbūt gyvų būtybių gebėjimas organizuotis, kūrybiškai vystytis ir įimti atsitiktinumus yra tai, kas leis pasipriešinti biopolitinei galiai ir kontrolei antropoceno epochoje?

Diskusijoje dalyvaus:
Vaiva Daraškevičiūtė,
Mintautas Gutauskas,
Naglis Kardelis,
Kristupas Sabolius,
Audronė Žukauskaitė.

Renginį organizuoja Lietuvos filosofų draugija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Mo muziejus.

Iliustracija © Aistė Ambrazevičiūtė. Symbiotic Growth. Digital Art. 2023