Vilniaus universiteto doktorantė

Interesų sritys: fenomenologija, prancūziškoji postmodernioji filosofija (Derrida, Deleuze, Foucault), naujieji materializmai ir spekuliatyvusis realizmas.

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Habdankaitė, D., 2017. Delay as (Non)Foundation of Bureaucracy. In: Burocrazia, anno LXII, Milano-Undine: Mimesis Edizioni, ISSN 0015-1823, pp. 57-73.

Habdankaitė, D., 2016. Būti / sekti gyvūnu: išnirusio laiko ontologija. In: Athena, Nr. 11, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, pp. 129-140.

Jacques Derrida. Gyvūnas, kuris, vadinasi, esu, vertė D. Habdankaitė, in Athena: filosofijos studijos, No. 11, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, pp. 106-128.