Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros profesorė, Logos žurnalo vyriausioji redaktorė.

Interesų sritys: filosofijos istorija, viduramžių filosofija, metafizika, fenomenologija, socialinė etika, ugdymo filosofija.

El. paštas: daliastanciene@yahoo.fr

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Stančienė D. M. Rogerio Bacono mokslo vizija. „LOGOS“, 2017, Nr.91, p.: 39-46. ISSN 0868-7692.

Stančienė D. M. The Philosophy of Body: Intersubjectivity and Temporality. Spring University. Changing Education in a Changing Society“, 2016, 1. ATEE in Europe, (Klaipėda University), p. 80-85. ISSN 2029-3208.

Stančienė D. M. Thomas Aquinas and Martin Heidegger on the Concept of ‘Esse (Ens)’, ‘Essentia’ and ‘Existentia’. “Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomism“. Klaipėdos universiteto l-kla, ISBN 978-9955-18-858-2, 2015, p. 108-115.

Stančienė D. M. Pasaulio atvertis: ‚ego‘ moralinis tapatumas ir ‚Kitas‘, „Tradicija ir dabartis“, 2014, nr. 9, p. 41-54.

Stančienė D. M., Žilionis J. Monografija. Ankstyvoji scholastika: ugdymo filosofijos metmenys. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, ISBN 978-9955-20-576-0, 397 p.