Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo darbuotoja.

Interesų sritys: fenomenologinė ir postfenomenolooginė filosofija, relgijos filosofija, etika, atsakomybės problema, laiko problema.

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Bacevičiūtė, Danutė (2016), Praeiga ir pertrūkis. Fenomenologinės laiko sampratos transformacija [Passage and Rupture. The Transformation of the Phenomenological Notion of Time], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 256 p. ISBN 9789955868897

Bacevičiūtė, Danutė (2016), Alphonso Lingis: atsakomybės ribos [Alphonso Lingis: The Limits of Responsibility], Athena: filosofijos studijos, Vol. 11, edited by Audronė Žukauskaitė. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla: 91–105. ISSN 1822-5047. Prieiga: http://www.lkti.lt/athena/pdf/11/11.I.D.91-105.pdf

Sodeika, Tomas; Šerpytytė, Rita; Bacevičiūtė, Danutė (2015), Ontologijos transformacijos: medijos, nihilizmas, etika [Transformations of Ontology: Media, Nihilism, Ethics]. Vilnius: Vilniaus universitetas: 215–251. ISBN 9786094596094

Bacevičiūtė, Danutė (2014), The “Inflation” of Responsibility, in Chiurazzi, G.; Sisto, D.; Tinning, S. (Eds.) Philosophical Paths in the Public Sphere. Philosophie: Forschung und Wissenschaft, Band 44, Berlin Münster Wien Zürich London: LIT Verlag:159–176. ISBN 9783643905963.

Bacevičiūtė, Danutė (2013), Religija ir socialinė sekuliarizacijos prasmė [Religion and Social Meaning of Secularisation], in Šerpytytė, R. (Ed.) Sekuliarizacija ir dabarties kultūra [Secularisation and Contemporary Culture]. Vilnius: Vilniaus universitetas: 119–156. ISBN 9786094592454.