Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtojas apdovanojamas piniginiu prizu ir pakviečiamas skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje.

Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai ir doktorantai. LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2018 metais. Straipsniai pateikiami el. paštu LFD sekretorei Dainai Habdankaitei (d.habdankaite@gmail.com) iki 2019 m. balandžio 8 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą, mokslo laipsnio įgijimo datą. Nugalėtojas skelbiamas 2019 m. balandžio 30 d.