Lietuvos filosofų draugija kviečia jaunuosius mokslininkus dalyvauti geriausios 2019-2020 metų mokslinės publikacijos konkurse. Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtojas apdovanojamas piniginiu prizu ir pakviečiamas skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje.

Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai ir doktorantai. LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2019 arba 2020 metais. Straipsniai pateikiami PDF formatu el. paštu LFD sekretorei Dainai Habdankaitei (d.habdankaite@gmail.com) iki 2021 m. gegužės 1 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą, mokslo laipsnio įgijimo datą. Norint įstoti į LFD, kreiptis taip pat į sekretorę nurodytu el. paštu.