Lietuvos filosofų draugija kviečia jaunuosius mokslininkus dalyvauti geriausios 2021 metų mokslinės publikacijos konkurse. Jaunojo mokslininko publikacijos konkursas organizuojamas siekiant išrinkti geriausią filosofijos straipsnį (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyrių), išspausdintą Lietuvos ar užsienio akademinėje spaudoje. Straipsnį vertina LFD valdybos sudaryta komisija atsižvelgdama į originalumo, naujumo ir argumentavimo nuoseklumo kriterijus. Konkurso nugalėtojas apdovanojamas piniginiu prizu ir pakviečiamas skaityti pranešimą metinėje LFD konferencijoje.

Straipsnius konkursui gali teikti LFD priklausantys magistrantai ir doktorantai. LFD valdybos nariai konkurse dalyvauti negali. Konkursui gali būti pateikiami straipsniai (taip pat sudaryto veikalo ar kolektyvinės monografijos skyriai), publikuoti akademinėje spaudoje 2021 metais. Straipsniai pateikiami PDF formatu el. paštu LFD sekretorei Dainai Habdankaitei (d.habdankaite@gmail.com) iki 2022 m. gegužės 1 d., nurodant vardą, pavardę, akademinį statusą. Norint įstoti į LFD, kreiptis taip pat į sekretorę nurodytu el. paštu.