Jonas Dagys

 

DAGYSVilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros docentas

Interesų sritys: šiuolaikinė analitinė filosofija, logika, analitinės filosofijos istorija

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Dagys, J., Šiuolaikinė psichofizinio reduktyvizmo ir antireduktyvizmo polemika ir jos metodologinės išdavos, Problemos, 2012, priedas, ISSN 1392-1126, p. 22-36.

Dagys, J., Nekrašas, E., Analitinė kalbos ir mokslo filosofija Lietuvoje, Problemos, 2010, t. 78, ISSN 1392-1126, p. 43-51.

Dagys, J., Putnamian anti-envattor ver. 3.00: new features – same results, Problemos, 2010, t. 77, ISSN 1392-1126, p. 39-48.

Dagys, J., J. McTaggart and H. Mellor on time, Problemos, 2008, t. 73, ISSN 1392-1126, p. 115-121.

Dagys, J., Pareitis, fizikalistinė redukcija ir perkeistos kokybės. Problemos, 2007, t. 71, ISSN 1392-1126, p. 108-115.