Jonas Dagys

 

DAGYSVilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros docentas

Interesų kryptys - šiuolaikinė analitinė filosofija, logika, analitinės filosofijos istorija

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Dagys, J., ‘Šiuolaikinė psichofizinio reduktyvizmo ir antireduktyvizmo polemika ir jos metodologinės išdavos’, Problemos, 2012, priedas, ISSN 1392-1126, p. 22-36.

Dagys, J., Nekrašas, E., ‘Analitinė kalbos ir mokslo filosofija Lietuvoje’, Problemos, 2010, t. 78, ISSN 1392-1126, p. 43-51.

Dagys, J., ‘Putnamian anti-envattor ver. 3.00: new features - same results’, Problemos, 2010, t. 77, ISSN 1392-1126, p. 39-48.

Dagys, J., ‘J. McTaggart and H. Mellor on time’, Problemos, 2008, t. 73, ISSN 1392-1126, p. 115-121.

Dagys, J., Pareitis, fizikalistinė redukcija ir perkeistos kokybės. Problemos, 2007, t. 71, ISSN 1392-1126, p. 108-115.