Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos institutas kviečia į kasmetinę Lietuvos filosofų draugijos konferenciją, vyksiančią gegužės 18-19 d. Universiteto g. 9, 201 aud.
*
1 DIENA
*
9:45-10.00 Atidarymas
*
10.00-11.30 Moderuoja doc. Mintautas Gutauskas:
Doc. Arūnas Mickevičius (VU): „Kalbiškumo užmarštis“ antikoje ir scholastinės „verbum interius“ svarba H. G. Gadamerio „filosofinėje hermeneutikoje“
Prof. Dalius Jonkus (VDU): Kultūros krizė ir fenomenologinė sedimentacijos samprata
Prof. Aldis Gedutis (KU), doc. Kęstas Kirtiklis (VU): „Galia slypi ten, kur žmonės tiki ją esant“: kokybės sampratos humanitariniuose moksluose
*
Kavos pertrauka
*
12.00-13.30 Moderuoja doc. Jolanta Saldukaitytė:
Dr. Marius Markuckas: Humanizmo/posthumanizmo kontroversija: ar technologija gali pakeisti žmogų kūryboje?
Prof. Nerijus Milerius (VU): Mirties vaizdavimo ypatybės dokumentiniame kine: filosofiniai ir kinematografiniai aspektai
Prof. Rita Šerpytytė (VU): Kodėl nomos, veikiau nei anomia?
*
Pietų pertrauka
*
15.00-16.30 Moderuoja doc. Danutė Bacevičiūtė:
Dokt. Audrius Pocius (VU): Edukacija po Adorno – tamsios vizijos ir tikslios fantazijos
Lekt. dr. Mantas Antanas Davidavičius (VDU): Apšvieta ir valdžia miškui: nuo disciplinos prie kontrolės
Doc. Mintautas Gutauskas (VU): Antropoceno klausimai ir reikalavimai
*
Kavos pertrauka
*
17.00-18.30 Moderuoja doc. Danutė Bacevičiūtė:
Doc. Vaiva Daraškevičiūtė (VU): Antropoceno (an)estetika
Prof. Audronė Žukauskaitė (LKTI): Klimato kaita ir filosofija antropoceno epochoje
Prof. Kristupas Sabolius (VU): Bendros galimybės ir harmonijos problema
*
2 DIENA
*
9.00-10.30 Moderuoja prof. Gintautas Mažeikis:
Prof. Naglis Kardelis (VU): Tolerancija, idėjų mainai ir tilto fenomenas: susiejant Stasio Šalkauskio ir Leonido Donskio įžvalgas
Lekt. dr. Julija Tuleikytė (VU): Leonido Donskio ir Zygmunto Baumano dialogas ir dialogiškumas
Dokt. Žygimantas Menčenkovas (VDU): Leonidas Donskis – alternatyvos filosofas
*
Kavos pertrauka
*
11.00-12.30 Moderuoja doc. Jolanta Saldukaitytė:
Dr. Žilvinas Vareikis (LKTI): Lietuvos Kultūros filosofijos idėjinio turinio kismas
Dr. Laurynas Peluritis: Pilnutinė demokratija: politinės filosofijos projektas?
Prof. Arūnas Sverdiolas (VU): Politinis liaudies teatras
*
Pietų pertrauka
*
14.00-16.00 Moderuoja dr. Laurynas Peluritis:
Prof. Gintautas Mažeikis (VDU): Frankfurto ir Warburgo filosofinės mokyklos: kritinės teorijos ir idėjų istorijos sankirtos ir prieštaravimai
Asist. dr. Simas Čelutka (VU): Meno ir politikos santykis H. Arendt filosofijoje
Asist. dr. Vilius Bartninkas (VU): Platoniškoji nuosaikumo politika ir šiuolaikinė pilietinė teorija
Prof. Skirmantas Jankauskas: Menonas kaip raktas į Platono filosofiją: dorybės ir būties kontroversija
*
Kavos pertrauka
*
16.30-17.00 Jaunojo mokslininko publikacijos nugalėtojo pranešimas, moderuoja prof. Jonas Dagys:
Pranciškus Gricius (VU): Naujos nuosaikiojo kontingentizmo teorijos link
*
17.00 – 18.00 Lietuvos filosofų draugijos metinis susirinkimas
***

Kasmetinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija – bene geriausia proga susitikti su savo profesinės bendruomenės nariais ir sužinoti apie naujausius kolegų tyrimus, svarstymus, atradimus, pasiekimus ir idėjas.

***
Konferencijos organizacinis komitetas: Povilas Aleksandravičius, Danutė Bacevičiūtė, Jonas Dagys, Mintautas Gutauskas, Gintautas Mažeikis, Živilė Pabijutaitė, Jolanta Saldukaitytė, Rita Šerpytytė, Julija Tuleikytė
***