Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas kviečia į knygos „Life in the Posthuman Condition: Critical Responses to the Anthropocene“ aptarimą-diskusiją. Diskusijoje dalyvauja knygos sudarytojai S. E. Wilmer ir Audronė Žukauskaitė, straipsnių autoriai Mintautas Gutauskas ir Agnė Narušytė. Renginį moderuoja Kristupas Sabolius.
Knygoje „Life in the Posthuman Condition: Critical Responses to the Anthropocene“ (Edinburgh University Press, 2023) naujai persvarstoma gyvybės samprata siekiant konceptualizuoti tas gyvybės formas, kurios liko moderniosios filosofijos paraštėse. Knygos autoriai klausia, kaip antropoceno epochoje keičiasi žmogaus gyvybės ir subjektyvumo supratimas, kaip galime apmąstyti gyvūnus bei rekonstruoti jų percepciją, bei koks yra neorganinių objektų, pavyzdžiui, šiukšlių ir skaitmeninių liekanų, statusas po to, kai juos liaujasi vartojęs žmogus? Kokios gyvybės formos įmanomos po antropoceno?
Renginys vyks 2023 m. balandžio 27 d. (ketvirtadienį) 17 val. VU Filosofijos fakulteto 201 a.