Lietuvos filosofų draugija ir VU Filosofijos fakultetas kviečia į mokslinę konferenciją laiko tema.

Renginio vieta: VU Filosofijos fakulteto 201 aud.

Laiko problema visuomet buvo svarbi tiek filosofijoje, tiek fizikos moksluose. Išsamiau aptarta Platono, Aristotelio ir šv. Augustino, laiko problemos analizė tęsiama scholastikos mąstytojų, o vėliau tampa ypač aktuali Naujųjų amžių filosofams – Descartes’ui ir Leibnizui. Laiko samprata sistemiškai išplėtojama Kanto, Hegelio, Husserlio darbuose, kol galiausiai išsiskaido į skirtingas laiko teorijas McTaggarto, Bergsono, Heideggerio, Whiteheado, Popperio, Levino, Deleuze’o, Derrida filosofijose. Paraleliai laiko samprata analizuojama ir fizikos moksluose – Newtono, Einsteino, Hawkingo, Prigogine’o teorijos pateikia skirtingas gamtos ir laiko aiškinimo versijas. Laiko aiškinimu grindžiami ir biologijos mokslai, evoliucijos, genetikos, epigenetikos teorijos. Geologinis laikas (antropocenas), virtualus laikas, laiko pagreitėjimas, atsitiktinumas ir tapsmas tampa svarbia šiuolaikybės problema, kuri apsvarstoma filosofijos darbuose ir šiuolaikinio meno praktikose.

PROGRAMA

09.00-10.30 Kviestinis pranešimas I: James Williams (Deakin University, Melbourne) Time as manifold syntheses: Gilles Deleuze contra Phenomenology and Naturalism (in Homage to Daniel Day-Lewis).

10.30-12.00 Kviestinis pranešimas II: Arnaud Bouaniche (Université Lille 3) Birth and Time

12.00-13.00 Pietūs

13.00-14.30 I sesija. Filosofija ir antropocenas. Moderuoja Mintautas Gutauskas

Audronė Žukauskaitė (LKTI) Ką reiškia „post“, kai kalbame apie posthumanizmą?
Vaiva Daraškevičiūtė (VU) Antropoceno estetika ir gamtovaizdžio transformacijos mene
Danutė Bacevičiūtė (VU) Erdvėlaikio skalės efektai kaip antropoceno etikos (ne)galimybės sąlyga

14.30-15.00 Kavos pertrauka

15.00-17.00 II sesija. Filosofiniai ateities scenarijai. Moderuoja Arūnas Mickevičius

Rita Šerpytytė (VU) Apie Hegelio ateitį: dieviškasis plastiškumas ir laikas
Kristupas Sabolius (VU) Ateitybė
Daina Habdankaitė (VU) Galbūt ontologijos: tarp atsimenančios materijos ir nelaikinio virtualumo
Ruslanas Baranovas (VU) „Jau visada su mumis“: Hegelis apie absoliutą, subjektą ir jų laiką kartu

17.00-17.30 Kavos pertrauka

17.30-19.00 III sesija. Laikas ir filosofijos istorija. Moderuoja Nerijus Milerius

Ignas Šatkauskas (VU) Laikinis Platono olos svarstymas
Lina Vidauskytė (VU) Gestas kaip mesianistinio laiko išraiška
Jūratė Baranova (VU) Išsišakojančio laiko problema Gilles’io Deleuze‘o kino filosofijoje

19.00-19.30 Lietuvos filosofų draugijos susirinkimas

Konferencijos mokslinis komitetas:
Doc. Jonas Dagys (VU), Vilius Dranseika (VU), doc. Naglis Kardelis (VU), doc. Jolanta Saldukaitytė (VGTU), prof. Rita Šerpytytė (VU), dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)

Konferencijos organizacinis komitetas:
Doc. Povilas Aleksandravičius (MRU), dokt. Ruslanas Baranovas (VU), Vilius Dranseika (VU), dokt. Daina Habdankaitė (VU), prof. Rita Šerpytytė (VU), dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI)