Lietuvos filosofų draugija ir Klaipėdos universiteto Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra bei Socialinių pokyčių studijų centras 2022 metų gegužės 20–21 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete (S. Nėries g. 5) rengia kasmetinę konferenciją. Šių metų tema:

Filosofija ir bendruomenė

Kasmetinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija – bene geriausia proga susitikti su savo profesinės bendruomenės nariais ir sužinoti apie naujausius kolegų tyrimus, svarstymus, atradimus, pasiekimus ar šiaip idėjas. Ne tik savo, bet ir kitose filosofinėse tradicijose. Jei pavyksta, atsiranda bendras pagrindas, įgalinantis išeiti iš savo komforto zonos ir susitikti „niekieno“ teritorijoje. Ilgametė LFD patirtis verčia klausti apie pačią filosofų bendruomenę. Ar tokia egzistuoja ir kas ją sieja? Kuo ji skiriasi ar turėtų skirtis nuo kitų „profesinių“ bendruomenių? Kartais susidaro įspūdis, kad atskiros filosofinės mokyklos yra tokios skirtingos, kad jų atstovai, tarsi nebūtų jokio bendro filosofavimo principo, net negali pradėti filosofinio dialogo. Ar šis įspūdis – teisingas? Ar filosofija, nepriklausomai nuo filosofavimo principų įvairovės, pati iš savęs nekuria realios filosofinės bendruomenės, ir jeigu taip – kaip apibūdinti šią bendruomenę? Galiausiai, dabartinės viltys dėl filosofijos mokykloje ir programų atnaujinimai, kurie turėtų prisidėti prie kritinio požiūrio, žmogaus „su stuburu“ formavimosi aktualizuoja klausimą apie tai, kokia turėtų būti filosofija mokykloje, universitete, kasdieniame gyvenime?

Filosofinio bendruomenės apmąstymo svarba akivaizdi ir anapus profesinio dramblio kaulo bokšto. Tokie nūdienos iššūkiai kaip karas, pandemija, klimato kaita, dirbtinio intelekto įsigalėjimas, visuomenės susipriešinimas, švietimo sistemos trūkumai, noro susikalbėti ir sutarti erozija, socialiniai tinklai/burbulai, nepasitikėjimas ekspertais ir mokslu, naujosios medijos ir t.t. negali būti palikti vien tik gamtamoksliui, politikai, verslui, ekonomikai ar vadybai. Šie iššūkiai taip pat reikalauja ir padidinto filosofinės bendruomenės dėmesio. Skirtingos filosofinės prieigos gali pasiūlyti nemažai efektyvių tiek laiko patikrintų, tiek naujų pažinimo bei analizės įrankių. Negalima pervertinti filosofijos indėlio siekiant dialogo, ieškant racionalios pozicijos paieškas, keliant pamatinius klausimus, ieškant pakankamo pagrindo argumentacijai bei įrodymui, tiriant diskurso tvarką, aiškinantis subjekto savasties ir autonomiškumo klausimus.

Konferencijos tematika bus pratęsta diskusijoje, skirtoje Leonido Donskio palikimui apsvarstyti.  2022 metais vienam žinomiausių Lietuvos viešųjų intelektualų ir socialinių filosofų – Donskiui būtų sukakę 60 metų. Donskis daug dėmesio skyrė šiuolaikinės visuomenės sanklodos, kurią remdamasis Zygmuntu Baumanu vadino „takiąja postmodernybe“, kritikai. Anot Donskio, didžiulį pavojų žmonijai kelia technokratija, informacijos perteklius, hiperkomunikacija, žmogiškumo atrofija. Donskis pabrėžė autentiškumo, empatijos, žmogiškumo, etiškumo svarbą, kuriuos priešino su dirbtiniu intelektualizmu, ideologiniu mąstymu, betiksliu žinių kaupimu ir hipostazavimu. Šios ir kitos temos bus tinkamas pretekstas aktualizuoti Donskio idėjas bei reziumuoti konferencijos metu aptartas ir išdiskutuotas mintis.

Kviečiame daryti pranešimus šiomis temomis:

Filosofija ir nūdienos iššūkiai: karas, pandemija, klimato kaita ir kt.

Filosofija, viešoji erdvė ir socialinė kritika

Filosofijos bendruomeniškumas ir pilietiškumas

Filosofinės bendruomenės sampratos

Filosofija, medijos ir socialiniai tinklai

Filosofija, mokslinio žinojimo prigimtis, logika ir mąstymo stiliai

Filosofija humanitarinių mokslų vertės diskusijų kontekste

Filosofų bendruomenės ir mokyklos, jų raida ir joms kylantys iššūkiai

Filosofija bendrojo lavinimo mokykloje

Prašome pranešimų tezes (iki 300 žodžių, nurodant instituciją, pareigas ir el. pašto adresą) siųsti adresu d.habdankaite@gmail.com iki gegužės 8 d. Atsižvelgdami į LFD narių pageidavimus ir galimybes konferenciją organizuojame ON-LINE būdu.

Konferencijos organizacinis komitetas: Povilas Aleksandravičius, Aldis Gedutis, Mintautas Gutauskas, Daina Habdankaitė, Gintautas Mažeikis, Ernesta Molotokienė, Audronė Žukauskaitė