Lietuvos filosofų draugija kviečia dalyvauti metinėje konferencijoje gegužės 14 d.

SĄMONĖS RŪŠYS: NUO AŠTUONKOJO IKI DIRBTINIO INTELEKTO

 

Knygoje Sąmonės rūšys (1997) Daniel C. Dennett siekia suprasti, kas yra sąmonė. Ar galime žinoti, kas vyksta kito žmogaus sąmonėje? Ar galime žinoti, kas vyksta nežmogiškų rūšių sąmonėje? Ar gyvūnai, kaip teigė Descartes, yra tik nesąmoningos mašinos, ar priešingai, jie taip pat turi sąmonę? Ar dirbtinis intelektas tik simuliuoja žmogaus protą, ar geba save suvokti ir keisti? Šie Dennetto iškelti klausimai vis dar lieka neatsakyti, o naujai pasirodę tyrimai atskleidžia tiek sąmonės rūšių skirtumus, tiek ir pilkąsias zonas, kuriose šios rūšys darosi sunkiai viena nuo kitos atskiriamos. Pavyzdžiui, knygoje Kitos sąmonės (2016) Peter Godfrey-Smith, tyrinėjantis aštuonkojus, teigia, jog nėra vieno bendro mato, kuris leistų palyginti skirtingas sąmonės ar psichikos struktūras. Jo manymu, evoliucija sukūrė dvi sąmonės versijas: viena – tai žmogaus sąmonė, kuri remiasi smegenimis, o kita – aštuonkojų sąmonė, kuri panaikina smegenų ir kūno priešpriešą ir remiasi įkūnytu žinojimu. Taip pat galima klausti, koks yra santykis tarp žmogaus sąmonės ir dirbtinio intelekto. Ilgą laiką buvo manyta, kad žmogaus smegenys turi tik joms būdingą intelekto vitališkumą ir kūrybiškumą, kurio jokie testai negali išmatuoti. Tačiau, kaip pastebi Catherine Malabou knygoje Intelekto metamorfozės (2017), dirbtinis intelektas gali simuliuoti žmogaus protą būtent dėl to, kad pastarasis daugeliu atveju veikia automatiškai ir gali būti aprašomas kompiuteriniais terminais. Kita vertus, naujų technologijų atsiradimas rodytų, jog ateities mašinos galės keisti savo veikimo formas, taigi bus tokios pat plastiškos, kaip ir natūralios žmogaus smegenys. Turint galvoje šį problemų lauką, konferencijoje siūloma diskutuoti šiomis temomis:

Sąmonės, proto, intelekto problema filosofijos istorijoje;

Sąmonės problema analitinėje filosofijoje;

Fenomenologinė sąmonės samprata;

Psichoanalitinė sąmonės samprata;

Sąmonė ir dirbtinis intelektas;

Sąmonė ir nežmogiškos rūšys;

Sąmonė ir smegenys neuromoksluose.

2021 gegužės 14 d.

KONFERENCIJOS PROGRAMA:

10.00 – 10.10. Konferencijos atidarymas.

I sesija. Moderuoja Jolanta Saldukaitytė

10.10 – 10.40 Naglis Kardelis (VU). „Ar visa tikrovė yra algoritmas? Apie algoritmo galimybės sąlygas“.

10.40 – 11.10 Dalius Jonkus (VDU). „Sąmonės ir jos biologinės kilmės problema Vosyliaus Sezemano rankraščiuose“.

11.10 – 11.40 Jonas Dagys (VU). „Sąmonės ir kūno santykis Descartes’o traktate ‚Sielos aistros‘“.

11.40 – 12.10 Paulius Rimkevičius (VU ir KTU). „Sąmoningumo rūšys ir jų moralinė reikšmė“.

12.10 – 13.00 Pertrauka

II sesija. Moderuoja Danutė Bacevičiūtė

13.00 – 13.30 Gintautas Mažeikis (VDU). „Klasinės sąmonės kritika ir utopinė fantastika“.

13.30 – 14.00 Adas Diržys (VDU). „Metodologinė sąmonės apibrėžimo analitika“.

14.00 – 14.30 Audronė Žukauskaitė (LKTI). „Sąmonės rūšys: Ruyer, Damasio, Malabou“.

14.30 – 15.00 Mintautas Gutauskas (VU). „Gyvūnų sąmonės fenomenologiniu požiūriu“.

15.00 – 16.00 Filosofija mokykloje: problemos ir aktualijos. Sigitą Šilingaitę kalbina Daina Habdankaitė.

16.00 18.00 LFD visuotinis susirinkimas

Prisijungti prie renginio ČIA.

Konferencijos mokslinis komitetas: Jonas Dagys, Vilius Dranseika, Naglis Kardelis, Ernesta Molotokienė, Rita Šerpytytė, Audronė Žukauskaitė.

Konferencijos organizacinis komitetas: Ruslanas Baranovas, Daina Habdankaitė, Ernesta Molotokienė.