Lietuvos filosofų draugija ir Mykolo Romerio universitetas kviečia į kasmetinę Lietuvos filosofų draugijos konferenciją, skirtą Kanto 300 metų sukakčiai paminėti.

Konferencija vyks 2024 m. balandžio 19 d. Mykolo Romerio universitete Vilniuje, Ateities g. 20, I-414 aud.

Konferencijos programa:

9.00 – 9.15 Konferencijos atidarymas: MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanės prof. Odetos Merfeldaitės sveikinimas, LFD prezidento prof. Mintauto Gutausko žodis

9.15-10.30 Moderuoja prof. Povilas Aleksandravičius (MRU):
Prof. Chantal Delsol (Prancūzijos Institutas, Moralinių ir politinių mokslų akademija): The Kantian Myths of the Occident, Their Triumph and Their Revocation
Diskusija

Kavos pertrauka

11.00-12.30 Moderuoja prof. Mintautas Gutauskas (VU):
Prof. Rita Šerpytytė (VU): Įstatymo formalumo kontroversijos: nuo Kanto iki pono K.
Doc. Danutė Bacevičiūtė (LKTI): Radikalaus blogio anatomija (Immanuelis Kantas ir Jean-Lucas Nancy)
Prof. Dalius Jonkus (VDU): Praktinis fenomenologijos posūkis: Kantas, Fichte ir Husserlis

Pietų pertrauka

13.30-15.30 Moderuoja prof. Audronė Žukauskaitė (LKTI):
Prof. Nerijus Milerius (VU): Ar dar galima Kanto estetikos teorija?
Dr. Marius Markuckas: Kantiškieji kontroversiniai atgarsiai transhumanistiniame projekte: negalia ir tikrovės patyrimo ribos
Dokt. Rokas Vaičiulis (VU): I. Kanto transcendentalinės filosofijos recepcija šiuolaikiniuose realizmuose: ontologinės tikrovės sampratų skirtumai Q. Meillassoux ir C. Malabou filosofijoje
Dokt. Leonardas Marcinkevičius (KTU): Apriorizmo galimybės socialinių mokslų tyrimuose

Kavos pertrauka

16.00-17.30 Moderuoja prof. Mintautas Gutauskas:
Jaunojo mokslininko publikacijos konkurso 2023 nugalėtojo pranešimas. Benediktas Vachninas: Nuo simptomo prie (at)vaizdo: semiologijos ir fenomenologijos piršlybos E. Alloa simptomatologijoje.

Baigiamoji diskusija „Kodėl nebetikime (?) kantiškąja Apšvieta?“. Dalyvauja: doc. Nerija Putinaitė, prof. Mintautas Gutauskas, dr. Laurynas Peluritis.

17.30-18.30 Lietuvos filosofų draugijos metinis susirinkimas