Docentas, nuo 2001 m. adjunktas mokslo filosofijos skyriuje, Varšuvos universiteto filosofijos institutas.

Interesų sritys: šiuolaikinė analitinė metafizika, ypač objektų trukmės laike ir jų materialios konstitucijos problematika, mentalinio priežastingumo koncepcijos, asmens tapatybės problema bei mirties metafizika. Papildomos kompetencijos sritys: Lvovo-Varšuvos mokyklos istorija, sąmonės filosofija, mokslo filosofija.

El. paštas: mgrygian@uw.edu.pl

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Steps Towards Anti-Physicalism, Problemos 89(2016), 7-20.

Die popperschen Herausforderungen für den Materialismus, Logos i Ethos (2)2016, 71-81.

Person and Substance. Towards an Animalist Approach, In: M. Szatkowski (ed.), Dualistic Ontology of the Human Person, Philosophia Verlag GmbH, Munchen 2013, 81-128.

Argumento už ontinį asmenų paprastumą kritinė analizė, Logos 71(2012), 43-50.

Against the Doctrine of Temporal Parts, In: A. Horecka, (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. V, Semper, Warszawa 2008, 78-90.

Daugiau info