Filosofijos instituto Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros asistentas

Interesų sritys: kalbos filosofija, sąmonės ir veiksmo filosofija, epistemologija.

El. paštas: mindaugas.gilaitis@fsf.vu.lt

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Dekartiški semantinio natūralizmo bruožaiProblemos 91: 7-16. 2017.

Kauzalinės sąmonės turinio teorijos: kur yra „kauzalinis elementas“ ir kaip intencionalumas virsta santykiniu? (anglų k.), Problemos 87: 19-30. 2015.

Neverbalinio kontinuumo hipotezė: prasmė kaip įgimtas gebėjimas interpretuoti?, Problemos Priedas: 29-38. 2014.