Vilniaus universiteto Filosofijos instituto docentas
El. paštas: mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

Mokslinių interesų sritys:
Fenomenologija, hermeneutika, kalbos ir dialogo filosofija, gyvūniškumas, antropologinis
skirtumas, antropocentrizmo kritika, antropocenas.

 

Svarbiausios publikacijos:

Mintautas Gutauskas, Žmogus ir gyvūnas. Antropologinis skirtumas fenomenologinėje hermeneutinėje
filosofijoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021.

Mintautas Gutauskas, Vaiva Daraškevičiūtė, Gianluca Cuozzo, Danutė Bacevičiūtė, Gamtos
transformacijos: modernybė ir antropocenas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021. (gretai pasirodys)

„The Issue of Experience after Levinas: The Phenomenology of Bernhard Waldenfels“, in R. Šerpytytė (ed.)
Emmanuel Levinas: A Radical Thinker in the Time of Crisis, 2015, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Mintautas Gutauskas, „Cinizmas, ciniškasis realizmas ir ciniška sąmonė“, in, R. Šerptytytė (sud.)
Sekuliarizacija ir dabarties kultūra, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013.

Mintautas Gutauskas, Dialogo erdvė. Fenomenologinis požiūris, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2010.