Vilniaus universiteto Filosofijos instituto profesorius
El. paštas: mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

Mokslinių interesų sritys:
Fenomenologija, hermeneutika, kalbos ir dialogo filosofija, gyvūniškumas, antropologinis
skirtumas, antropocentrizmo kritika, antropocenas.

 

Svarbiausios publikacijos:

Mintautas Gutauskas, “Ecological Self-Awareness in the Anthropocene”, in; S. Geniusas (ed.) Varieties of Self-Awareness: New Perspectives from Phenomenology, Hermeneutics and Comparative Philosophy. Contributions to Phenomenology, Vol. 121. 2023. Springer.

Mintautas Gutauskas, “Phenomenology of Waste in the Anthropocene”, in: Wilmer, S. E., Žukauskaitė, A (ed.) Life in Posthuman Condition. Critical Responses to the Anthropocene. 2023. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Mintautas Gutauskas, Žmogus ir gyvūnas. Antropologinis skirtumas fenomenologinėje hermeneutinėje filosofijoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021.

Mintautas Gutauskas, Vaiva Daraškevičiūtė, Gianluca Cuozzo, Danutė Bacevičiūtė, Gamtostransformacijos: modernybė ir antropocenas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2021.

Mintautas Gutauskas, Dialogo erdvė. Fenomenologinis požiūris, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,2010.