Naglis Kardelis

 

KardelisNaglis_FilosDraugSvetaineiVilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas

Interesų sritys: Antikos filosofija, literatūra, kultūra, Viduramžių filosofija, šiuolaikinė kontinentinė filosofija, kalbos filosofija ir šiuolaikinės lingvistikos teorijos, mokslo filosofija, religijos filosofija ir religijotyra, kultūros teorijos, civilizacijų istorija, senosios kalbos



SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Naglis Kardelis. Vienovės įžvalga Platono filosofijoje. Vilnius: Versus aureus, 2007. 304 p. ISBN 978-9955-34-058-4. (Mokslinė monografija)

Naglis Kardelis. Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2008. 239 p. ISBN 978-609-95059-1-6. (Mokslinių straipsnių ir esė rinktinė)

Naglis Kardelis. "Gaping Eyes and Staring Mouth: On Plato's Literary Subtlety in Resp. VII. 529 A-C", in: Literatūra. Mokslo darbai. Vilnius: VU leidykla, 2009, T. 51 (3), ISSN 0258-0802, p. 7-14

Naglis Kardelis. "Poetinė Arato Reiškinių visata", in: Aratas. Reiškiniai. Vilnius: Aidai, 2010, ISBN 978-9955-656-89-0, p. 165-276

Naglis Kardelis. "Judantis amžinybės atvaizdas: laikas ir jo veidai Platono filosofijoje", in: ATHENA. Filosofijos studijos. Vilnius: Versus aureus, 2012, Nr. 8, ISSN 1822-5047, p. 11-36