Sveikiname naujus LFD valdybos narius, išrinktus visuotinio narių susirinkimo metu 2021 m. gegužės 14 d.

 • Prezidentas doc. Mintautas Gutauskas
 • Viceprezidentė doc. Jolanta Saldukaitytė
 • Sekretorė dokt. Daina Habdankaitė

Valdyba

 • doc. Povilas Aleksandravičius
 • doc. Danutė Bacevičiūtė
 • doc. Jonas Dagys
 • doc. Mintautas Gutauskas
 • dokt. Daina Habdankaitė
 • prof. Gintautas Mažeikis
 • dokt. Elzė Sigutė Mikalonytė
 • dr. Živilė Pabijutaitė
 • doc. Jolanta Saldukaitytė
 • prof. Rita Šerpytytė
 • dr. Audronė Žukauskaitė