2018 m. rugsėjį kartu su kitomis profesinėmis ir mokslo asociacijomis LFD pasirašė kreipimąsi į Ministrą pirmininką ir Švietimo ir mokslo ministrę dėl LR stojimo į Europos Universiteto Institutą, kurio veiklos tikslas – ES šalių bendra iniciatyva skatinti Europos integracinių procesų tyrinėjimus socialinių mokslų kontekstuose.

Pilnas kreipimosi tekstas