Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Humanitarinių mokslų instituto docentas

Europos humanitarinio universiteto Humanitarinių mokslų ir menų departamento profesorius

Interesų sritys: metafizika ir jos istorija, filosofinė antropologija, filosofija ir mistika, politikos filosofija, Europos tapatybė, Bergsono filosofija.

El. paštas: povilasal@hotmail.com

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Aleksandravičius, Povilas. Europa kaip mąstymo būdas: atviros visuomenės pagrindai: monografija. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019. 128 p. ISBN 9789955199854. eISBN 9789955199915.

Aleksandravičius, Povilas. Europos mąstymo kryptys ir ateitis: monografija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. 136 p. ISBN 9789955197201.

Aleksandravičius, Povilas. Kuriančioji emocija ir demokratijos suvokimas H. Bergsono filosofijoje = Creative Emotion and Understanding of Democracy in the Philosophy of H. Bergson // Problemos. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2021, t. 99, p. 8-20. DOI: 10.15388/Problemos.99.1.

Aleksandravičius, Povilas. Socialinio atvirumo kilmė ir prasmė Bergsono ir Popperio mąstyme = The origin and meaning of social openness in Bergson’s and Popper’s thought // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2019, vol. 95, p. 55-66. DOI: 10.15388/Problemos.95.5.

Aleksandravičius P. The need for dialogic consciousness in postmodern politic society. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2016, t. 27, Nr. 1, p. 14-22.

Aleksandravičius P. Hermeneutics of Heidegger’s facticity and its religious aspects. Studia Philosophiae Christianae. Warszawa : Instytut Filozofii UKSW.  ISSN 0585-5470.  2014, [t.] 50, Nr. 1, p. 173-204.

Aleksandravičius P. Tomo Akviniečio laiko samprata. Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.  ISSN 1392-1126.  2009, T. 76, p. 206-224.

Monografijos vertimas iš prancūzų kalbos: Capelle-Dumont, P. Filosofija ir teologija Martino Heideggerio mąstyme. Vilnius: Aidai, 2010. 273 p. (ISBN 978-9955-656-95-1) (originalas: Capelle Ph. Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger. Paris: Cerf, 2001).