Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto docentas

Interesų sritys: metafizika ir jos istorija, Antikos ir Viduramžių filosofija, religijos filosofija, filosofinė mistika, filosofijos ir teologijos santykis, politikos filosofija, technikos filosofija, Europos tapatybė, globalizacija.

El. paštas: povilasal@hotmail.com

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Aleksandravičius P. Europos mąstymo kryptys ir ateitis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015. 136 p. ISNB 978-9955-19-720-1 (mokslinė monografija)

Aleksandravičius P. Tomo Akviniečio laiko samprata. Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.  ISSN 1392-1126.  2009, T. 76, p. 206-224.

Aleksandravičius P. Hermeneutics of Heidegger’s facticity and its religious aspects. Studia Philosophiae Christianae. Warszawa : Instytut Filozofii UKSW.  ISSN 0585-5470.  2014, [t.] 50, Nr. 1, p. 173-204.

Aleksandravičius P. Mąstymo etika ir racionalizacijos įprotis. Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2016, t. 89, p. 73-84.

Aleksandravičius P. The need for dialogic consciousness in postmodern politic society. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2016, t. 27, Nr. 1, p. 14-22.

Monografijos vertimas iš prancūzų kalbos: Capelle-Dumont, P. Filosofija ir teologija Martino Heideggerio mąstyme. Vilnius: Aidai, 2010. 273 p. (ISBN 978-9955-656-95-1) (originalas: Capelle Ph. Philosophie et théologie dans la pensée de Martin Heidegger. Paris: Cerf, 2001).