Sveikiname Simą Čelutką (Vilniaus universitetas), kurio straipsnis „Moraliniai Arendt politikos sampratos pagrindai“ moksliniame žurnale Problemos komisijos sprendimu išrinktas geriausia jaunojo mokslininko publikacija 2019-2020 metais.

Straipsnio santrauka

Nemažai Hannah Arendt kritikų mano, kad jos politikos samprata stokoja aiškių moralinių orientyrų
ir apribojimų. Jiems atrodo, kad Arendt radikaliai atribojo politiką nuo moralės ir visiškai estetizavo politikos
supratimą. Tai klaidinga interpretacija. Kritikai nemato pačios Arendt politikos sampratos viduje glūdinčių
normatyvumo šaltinių. Pamatinės Arendt politinės teorijos kategorijos – pliuralumas, natalumas, laisvė, lygybė,
atleidimas, pažadas – jos teorijoje atlieka ne tik politinę, bet ir moralinę funkciją. Šių kategorijų internalizavimas
stiprina politinių veikėjų moralinio sprendimo galią ir atsakomybės jausmą. Aktyvus dalyvavimas politiniame
gyvenime ugdo pagarbą kitų žmonių orumui ir skirtingų perspektyvų įvairovei. Kritikai ignoruoja moralinę
Arendt politikos sampratos dimensiją, nes painioja skirtingus kalbėjimo apie politikos ir moralės santykį
lygmenis, kurie straipsnyje aptariami pasitelkiant trijų aukštų namo metaforą.

Visą tekstą skaitykite ČIA.