Interesų sritys: kultūros filosofija, religijos filosofija.

El. paštas: vaivakla@yahoo.com

 

 

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Klajumaitė, Vaiva. 2013. ‘The Phenomenon of Plica Polonica in Lithuania: A Clash of Religious and Scientific Mentalities’, in: Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientarum, Vol. 1, No. 2. ISSN   2228-2009 (online).

Klajumaitė Vaiva. 2013. “Šventybės importas ir stebuklo lauko steigtis”, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, No. 69. ISBN 978-609-447-109-4/
ISSN 1392-0316.

Klajumaitė, Vaiva. 2014. „Egzistencinis baroko žemėlapis: tarp simbolinio ir alegorinio diskursų”, in Sociologija, Nr. 3, p. 181–189, ISSN 0235-7186/ISSN 2424-4546 (online).

Klajumaitė, Vaiva. 2015. „Materializmas ir infantilizmas: baroko diskursų formacijos”, in Athena, Nr. 10, p. 125–141, ISSN 1822-5047.

Klajumaitė, Vaiva. 2016. „Medžioklės diskursas baroko kultūroje: fenomenologinis žvilgsnis ir jo dekonstrukciją“, in Sociologija, Nr. 1, p. 70–78, ISSN 0235-7186/ISSN 2424-4546 (online).