Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir analitinės filosofijos katedros doktorantė

Interesų sritys: Aristotelio metafizika, lotyniškoji viduramžių filosofija, tradicinė logika, neklasikinė logika.

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS:

Pabijutaitė Ž., George Berkeley: Apie judėjimą (vertimas iš lotynų kalbos). Problemos, 2015, nr. 87, p. 154-169.

Pabijutaitė Ž., Boecijus – Aristotelio komentarai: De interpretatione 9 (vertimas iš lotynų kalbos). Problemos, nr. 90, 2016, p. 146-174. Su įvadu: Pabijutaitė Ž. „Vienas pirmųjų logikos nagrinėjimų lotynų kalba“. Problemos, nr. 90, 2016, p. 144-145.

Pabijutaitė Ž., „Kodėl Aristotelis nesvarstė tuščių terminų problemos?“. Problemos, nr. 91, 2017, p. 141-155.

Pabijutaitė Ž., Pjeras Abeliaras, Dialektika (antroji knyga). Vertimas iš lotynų kalbos. Problemos, nr. 91, 2017, p. 156-165.

Pabijutaitė Ž., „On the Difference Between the Two Barbaras“. Problemos, nr. 93, 2018, p. 90-101.